Clever Host - Protectia Datelor Personale


PREDA G. GABRIEL .PFA ("Clever Host") respecta confidentialitatea propriilor clienti si vizitatori si se obliga sa protejeze datele si informatiile personale ale acestora.

Prezenta Politica de Confidentialitate ("Politica") are in vedere website-ul www.clever-host.ro (denumite in mod colectiv "Website").

Declaram ca nu colectam nici un fel de date, informatii personale identificabile in momentul vizitarii Website-ului, cu exceptia situatiilor in care dumneavoastra consimtiti sa ni le furnizati sau in cazurile expres prevazute de prezenta Politica.

Prezentele declaratii descriu principiile noastre generale in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale apartinand Clientilor Website-ului (considerati a fi cumparatori ai oricarora dintre produsele sau serviciile disponibile pe Website) precum si cele apartinand vizitatorilor Website-ului. Vrem sa ne asiguram ca intelegeti modalitatile in care vom folosi sau nu informatiile pe care ni le incredintati. Pentru a intelege propriile dumnevoastra drepturi, va sfatuim sa cititi prezenta Politica.

In ceea ce priveste vizitatorii, Clever Host a structurat Website-ul astfel incat, in general, sa poata fi vizitat fara sa fie nevoie de identificarea sau dezvaluirea niciunei informatii personale. Informatiile de baza colectate sunt folosite pentru analiza traficului, imbunatatirea continutului Website-ului si a perceptiei publice vizavi de acesta.

In ceea ce priveste Clientii sau posibilii Clienti, datele furnizate de acestia pe parcursul incheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv in vederea executarii contractului dintre Clever Host si respectivul Client, nu vor fi transmise sub nicio forma catre terte persoane si nici nu vor face obiectul vreunei dezvaluiri.

Clever Host este inregistrat sub numarul 36626 in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Numar infochiosk: 693631020572

I. Informatiile prelucrate si scopul colectarii datelor personale

Pe perioada vizitarii Website-ului, propriul server colecteaza informatii de baza care includ adresa IP, timpul si durata accesarii site-ului si paginile vizualizate, nici una dintre aceste date de trafic nereprezentand informatii identificabile, cu exceptia cazului cand acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.

In cazul in care vreti sa contractati unele dintre serviciile sau produsele disponibile pe Website, veti pune la dispozitia Clever Host atat date de identificare cat si date necesare indeplinirii procedurilor de facturare.

Din momentul in care veti deveni Client Clever Host, vom prelucra datele si informatiile referitoare la propriile dvs. conturi de hosting cat si inregistrarile de client (customer logs). In completare, vom stoca electronic propriile dvs. email-uri si alte comunicatii in masura in care va fi necesar pentru trasmiterea acestor comunicari.

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Clever Host are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care va apartin.

Scopul colectarii datelor este: incheierea contractului, evidentierea financiar-contabila, emiterea facturilor, colectarea debitelor, furnizarea serviciilor si/sau a domeniilor web.

In cazul in care optati pentru Newsletter, datele dumneavoastra vor fi folosite si pentru marketing-ul si publicitatea produselor si a serviciilor oferite de catre Clever Host.

Va este pusa in acest mod, la dispozitia dvs, posibilitatea de a furniza datele dvs. personale, incluzand nume, prenume, cod numeric personal, serie si numar de buletin, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon, acestea fiind necesare incheierii in mod valabil a contractului online pentru a beneficia de serviciile puse la dispozitie de Clever Host. Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina neincheierea contractului si, pe cale de consecinta, imposibilitatea pentru dvs. de a beneficia de serviciile sau produsele ofertate pe Website.

Atentie! Datele dvs. vor fi colectate strict pentru incheierea contractului online si pentru derularea acestuia.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Clever Host, nefiind comunicate niciunei terte persoane, cu exceptia cazului in care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea si reprimarea infractiunilor, autoritati in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Exceptie la cele mentionate mai sus o fac "Domeniile Web". In cazul domeniilor web este necesara transmiterea datelor personale catre registrar (ex. rotld sau alti registrari de domenii internationale) pentru inregistrarea domeniului.

II. Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de dreptul de acces la date, de interventie asupra acesupra acestora, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

a) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veti avea posibilitatea obtinerii in mod gratuit de la Clever Host a confirmarii faptului ca datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de Clever Host. De asemenea aveti posibilitatea sa cereti datele prelucrate. Cererea dvs. va fi transmisa fara vreo justificare anume la adresa de email contact@clever-host.ro , trebuind insa precizata adresa fizica sau de posta electronica unde veti dori a va fi comunicate informatiile solicitate.

b) Dreptul de interventie asupra datelor

1. Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, dvs. aveti dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

2. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

(1) Aveti dreptul de a obţine din partea noastra ştergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) dvs. va retrageti consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) dvs. va opuneti prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau dvs. va opuneti prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;

c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

c) Dreptul de opozitie

Sunteti proprietar de drept al tuturor datelor care va privesc si ajuta la identificarea dvs. si in aceasta calitate aveti dreptul de a va opune, din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul vreunei prelucrari. Cu toate acestea, va amintim ca, furnizarea incompleta sau necorespunzatoare a datelor personale ce va apartin ori retragerea incuviintarii prelucrarii acestora de catre Clever Host, va face imposibila furnizarea catre dvs. a serviciilor Clever Host.

Veti avea insa dreptul de a va opune, solicitand in mod gratuit si fara vreo justificare, ca datele dvs. personale sa nu fie prelucrate in scop de marketing direct. In aceasta situatie, exercitarea dreptului dvs. de opozitie nu va avea nicio repercursiune asupra furnizarii serviciilor Clever Host, singurul inconvenient fiind acela de a nu afla in timp util de noile produse oferite sau de existenta promotiilor disponibile pe Website.

d) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine:

- retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

- reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la paragraful anterior.

e) Dreptul de a va adresa justitiei si ANSPDCP

Incalcarea de catre Clever Host a oricarora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, va dadreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in scopul apararii drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001.

In cazul in care, ca urmare a neconformarii cu prevederile Legii nr.677/2001, veti suferi un prejudiciu, veti avea posibilitatea de a va adresa instantelor judecatoresti din raza teritoriala in care aveti domiciliul in vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile mentionate mai sus, va primi raspuns din partea Clever Host in maxim 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate si semnate transmisa de catre dvs. la adresa de contact Clever Host.

III. In ce mod vom folosi informatiile

Clever Host nu ofera, vinde si nu furnizeaza niciunei terte persoane vreuna dintre datele personale furnizate de catre dvs. pe parcursul vizitelor Website-ului sau odata cu incheierea contractului online.

Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furnizarii serviciului catre dvs si pentru evidentierea din punct de vedere contabil a operatiunilor implicate. Vom creea si mentine alte asemenea date precum cele aferente contului de hosting, de administrare si personalizare blog precum si inregistrarile de client (customer logs), in masura ceruta de furnizarea serviciilor. Adresa de domiciliu sau adresa de posta electronica reprezinta o informatie extrem de valoroasa atit pentru Clever Host cat si pentru Clienti, colectarea datelor conexate acesteia, permitand transmiterea in timp util a informatiilor cu privire la contul de hosting, la aplicatiile personale gazduite pe servere, facand totodata posibila informarea constanta a Clientilor in ceea ce priveste noile produse sau servicii oferite ori diferitele promotii disponibile pe Website.

Clever Host va pune la dispozitia anumitor angajati (departamentul financiar, support, billing, juridic) informatii si date personale furnizate de dvs. in scopul exclusiv de furnizare corespunzatoare a serviciilor. Fiecare dintre acesti angajati va primi instructiuni speciale in ceea ce priveste prelucrarea propriilor dvs. date personale, Clever Host asumandu-si raspunderea in ceea ce priveste modalitatea in care proprii angajati inregistreaza, stocheaza, utilizeaza aceste date.

In alte circumstante nu vom dezvalui propriile dvs. date personale, decat in masura in care, aceasta dezvaluire va fi necesara pentru a identifica o anumita persoana, a comunica cu aceasta sau a inainta o plangere impotriva acesteia in cazul oricarui prejudiciu suferit de Clever Host, Clientii acestuia sau alte terte persoane. Vom dezvalui, de asemenea, astfel de informatii, date personale, oricaror organisme abilitate, in concordanta cu legile aplicabile si tratatele internationale la care Romania este parte, in masura in care exista o obligatie de furnizare a acestora.

Clever Host nu va dezvalui niciunei alte terte persoane parti sau intreg continutul electronic al e-mailurilor sau aplicatiilor aferente propriilor dvs. conturi de hosting, cu exceptia situatiilor in care dezvaluirea: (a) este necesara protejarii unui interes public ce vizeaza sanatatea sau siguranta nationala; (b) este solicitata de organisme si institutii abilitate; (c) este necesara in vederea prevenirii si combaterii unor infractiuni.

Clever Host declara de asemenea ca nu va proceda la nicio cenzura, editare, modificare, stergere sau monitorizare a informatiilor, datelor stocate pe serverele proprii puse la dispozitia Clientilor prin intermediul serviciilor ofertate pe Website. Clever Host nu va bloca accesul niciunei comunicari dintre Client si oricare terta persoana. Temeiul in virtutea caruia ar putea lua astfel de actiuni ar fi incalcarea obligatiilor contractuale de catre Client, cat si circumstantele oricaror altor prejudicii ori impuneri legislative.

Prezenta Politica de Confidentialitate face parte integranta din contractul pe care urmeaza sa il incheiati online cu Clever Host. Oferta dvs. de contractare declarata prin acceptarea termenilor si conditiilor de contractare inseamna inclusiv faptul ca ati luat la cunostinta de continutul Politicii de Confidentialitate, consimtind in acelasi timp, asupra prelucrarii datelor cu caracter personal cu specificatiile precizate mai sus.


PREDA G. GABRIEL .PFA

Powered by WHMCompleteSolution